Wel of geen arbodienst?

Wel of geen arbodienst?

De vernieuwde Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet) betrekt werkgevers en werknemers meer bij de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit om nog meer ziekte ziekte en verzuim te voorkomen. In deze nieuwe wet zijn de volgende arbotaken van toepassing:

Basiscontract arbodienstverlening

Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond- en veilig werk afspreken met de bedrijfsarts of een arbodeskundige. Sinds 1 juli 2018 is een dergelijke basisovereenkomst verplicht. In deze overeenkomst staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

Duidelijkere rolpreventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een centralere rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid.

Spreekuur bedrijfsarts

Iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.

Second opinion

Twijfelt de werknemer aan het door de bedrijfsarts gegeven advies? Dan kan hij een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Om aan de voorwaarden te voldoen inzake de vernieuwde Arbowet heeft De Verzuimregisseur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met:

1. Bedrijfsartsorganisatie BGDNW (Bedrijfs Gezondheidsdienst Noordwest) in Hoorn.
    Zij hebben spreekuurlocaties in onder andere Hoorn, Alkmaar en Amsterdam en maken gebruik van 6 gecertificeerde bedrijfsartsen.

2. Expereans; dit is een landelijk werkende, slagvaardige en ervaren gecertificeerde arbodienst met spreekuurlocaties door heel Nederland

Dankzij deze samenwerkingen kan De Verzuimregisseur invulling blijven geven aan de gewenste ondersteuning en begeleiding van werkgevers, rekeninghoudend met de wijzigingen die verband houden met de nieuwe Arbowet. Door mijn specifieke aanpak en samenwerking met deze partijen is het mogelijk om de afstand tussen de werkgever en werknemer te verkleinen en deze met elkaar te verbinden. Via een motiverende, persoonlijke en inspirerende gespreksvoering wordt het maximale resultaat nagestreefd.

Wilt u meer informatie of direct een afspraak maken? Vul dan onderstaand contactformulier in. 

 

Neem contact op

Voor meer informatie of een adviesaanvraag kunt u contact met mij opnemen. Ik streef ernaar uw bericht binnen 48 uur te behandelen

10 + 6 =