Verzuim en vitaliteit

Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit

 

De komende jaren staan voor veel organisaties in het teken van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Hierbij gaat het om de vraag hoe we zo gezond en gelukkig mogelijk langer door kunnen blijven werken. Dit vraagstuk is actueel, omdat de zogenaamde vergrijzing van de bevolking zijn intreden heeft gedaan: de gemiddelde leeftijd onder de Nederlandse beroepsbevolking is sterk aan het toenemen. Zeker in organisaties en bedrijfstakken waarin voornamelijk fysieke werkzaamheden worden verricht zal dit thema hoog op de agenda (moeten) staan. Daarnaast blijven werknemers vanwege het opschuiven van de pensioenleeftijd langer bij een organisatie werken. Organisaties zijn dus nóg meer dan voorheen gebaat bij werknemers die er een gezonde leefstijl op nahouden.

Wat ik doe?

 

Zelf ben ik wekelijks op een vast tijdstip bezig met een personal trainer om aan mijn eigen vitaliteit en inzetbaarheid te werken. In het weekend probeer ik altijd anderhalf uur te hardlopen, waardoor ik mij fitter en gezonder voel. Dit is een bewuste keuze, want ik weet dat als ik dit niet doe, mijn fysieke en lichamelijke gesteldheid snel afneemt. De personal trainer gebruik ik als stok achter de deur.

“Without practice there’s no glory”

Komende jaren extra belangrijk thema

Vitaliteit – en dan met name in combinatie met de leefstijlcomponent – zal door organisaties actief opgepakt moeten worden om dreigend (langdurig) verzuim te voorkomen. Een van de belangrijkste thema’s met betrekking tot het onderwerp vitaliteit is gericht op de leefstijl van werknemers.

Krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat in veel bedrijfstakken de werkdruk aan het toenemen is. Vacatures zijn lastiger in te vullen, waardoor werknemers die aan het werk zijn vaak harder en langer doorwerken. Dit levert nieuw verzuim op als werknemers daardoor overbelast raken. Hoe gaan we als organisaties om met deze problematiek? Hoe zorgen we dat, ondanks een hoge werkdruk, werknemers niet uitvallen met bijvoorbeeld bewegingsapparaat klachten?

Bij bezuinigingen die in bepaalde sectoren aan de orde zijn moet met minder mensen hetzelfde werk worden gedaan. Organisaties zijn hierdoor afhankelijker van een kleinere groep mensen. Werknemers die er een gezonde leefstijl op nahouden zijn vitaler en presteren beter. Dat is een feit.

De tijdgeest is ernaar: de laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor bewegen en gezonde voeding. Ook vanuit de verzuimverzekeraars worden steeds meer mogelijkheden geboden richting organisaties, om interventies in te zetten om het personeel fit en gezond te houden. Gezonde werknemers presteren nu eenmaal beter en organisaties die een gezonde leefstijl van hun werknemers stimuleren en faciliteren vergroten hun aantrekkelijkheid als werkgever. Echter, de leefstijl bevindt zich in de privésfeer van werknemers. Hoe bespreek je dit als werkgever richting de werknemer? Je kunt je werknemers namelijk niet verplichten om de leefstijl aan te passen en/of deel te nemen aan een bepaald programma. Door werknemers te wijzen op de mogelijke (financiële) gevolgen bij langdurige arbeidsongeschiktheid, kun je een cultuur creëren, waarin werknemers de voordelen zien om actief met vitaliteit aan de slag te gaan.