Verzuimregie voor werkgevers

U dient vanaf 1 juli 2018 een keuze te hebben gemaakt tussen de maatwerkregeling (u kiest zelf de gecertificeerde bedrijfsarts-organisatie) of de vangnetregeling (u regelt de arbotaken via een gecertificeerde arbodienst). In beide gevallen zorgt de vernieuwde arbowet voor meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers.

meer hierover

Voorkom ziekteverzuim

Als werkgever wordt u met hoge kosten geconfronteerd wanneer een of meerdere werknemers verzuimen. Het verzuim in Nederland is in de laatste jaren flink gestegen. Dit geldt voor zowel de grotere werkgevers als bij het MKB. Door de invoering van De Wet Verbetering Poortwachter en de overgang naar de WIA, als opvolger van de WAO, is er de afgelopen jaren veel veranderd. De verplichtingen voor werkgever en werknemer met betrekking tot het ziekteverzuim zijn toegenomen, wat het voor beiden een complex proces maakt. 

Gedurende de eerste 2 jaar van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer dienen een flink aantal verplichte stappen (door beide partijen) gezet te worden om – mocht het uiteindelijk zover komen – een WIA-aanvraag bij het UWV in te kunnen dienen. Er is in die periode van verzuim veel contact met verschillende deskundigen zoals de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, Spoor 1 en 2 re-integratiebureau.

Voor werkgevers is het vaak niet duidelijk wat er van u verwacht wordt en wanneer een bepaalde actie moet zijn afgerond. De gevolgen voor het niet naleven van de verplichtingen rond de Wet Poortwachter kunnen groot zijn en zijn vaak van financiele aard. 1 verzuimdag van een werknemer kost u als werkgever in Nederland al gauw 250 euro. Dit is 50.000 euro per jaar en een maximum van 100.000 euro bij twee jaar ziekte. Per werknemer!

De kosten voor het inschakelen van externe ondersteuning staan dan ook in geen verhouding tot de kosten en risico’s rond langdurig ziekteverzuim. Met de hulp van De Verzuimregisseur verkleint u de risico’s op:

  • Verstoring van het produktieproces
  • Verplichte tweejarige loondoorbetaling
  • Vervangingskosten
  • Loonsancties

Door het ziekteverzuim op uw werkvloer op een adequate manier aan te pakken, kan uw bedrijf veel geld en (financiele) ellende worden bespaard.
Doen dus!

 

Waarom De Verzuimregisseur?

Verstoring productieproces

Vervangingskosten

Verplichte doorbetaling

Loonsancties

Neem contact op

Voor meer informatie of een adviesaanvraag kunt u contact met mij opnemen. Ik streef ernaar uw bericht binnen 48 uur te behandelen